Social Media คืออะไร

Social Media คืออะไร

เชื่อได้ว่าทุกวันนี้เกือบทุกคนมีชิวิตบนโลกออนไลน์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะสังคมออนไลน์อย่าง Social Media ซึ่งก็คือแพลทฟอร์มที่ผู้ใช้งานต้องการจะสื่อข้อมูล เรื่องราว ประสบการณ์ รูปภาพ วีดีโอและการถ่ายทอดสด ผ่านทางสื่อที่ใช้นั้น เช่น Facebook, Youtube, IG, เว็บไซต์, Blog ต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์เหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงผู้ใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและมีเครื่องมือให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จึงทำให้มีผู้ใช้งานมากกว่าพันล้านคนทั่วโลกที่คอยรับรู้ข่าวสารที่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ 

Social Media คืออะไร

สำหรับเนื้อหาของ Social Media ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่ต้องการจะนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารกับลูกค้า การสร้างตัวตนเพื่อให้คนทั่ว ๆ ไป ได้รู้จัก การสร้างฐานลูกค้าและเป็นช่องทางการขายสินค้าและบริการอีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักการตลาดมืออาชีพเลือกใช้งาน เพราะมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ เห็นผลได้เร็ว ชัดเจน สามารถวัดผลและประสิทธิภาพในการทำงานได้ เช่น การเลือกใช้บริการ Facebook Ads เพื่อโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ด้วย Ai อัจฉริยะที่บางครั้งเพียงแค่คิดแล้วเข้าใช้งานหน้าโฆษณาสินค้าที่ต้องการจะปรากฏขึ้นมาในทันทีหรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลผ่านทาง google แล้วกลับมาใช้งานหน้า Facebook ตัวสินค้าที่ค้นหาจะมาปรากฏที่ในเพจ Facebook ของคุณได้เช่นกัน สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากในการซื้อสินค้ามากขึ้นได้ 

ทั้งหมดนี้จึงพอตอบคำถามให้ได้ว่า Social Media คืออะไร ทำไมใคร ๆ ต่างมุ่งหวังเพื่อเข้าร่วมใช้งานและต้องการชิงส่วนแบ่งทาง การตลาดออนไลน์ ด้วยฐานข้อมูลผู้ใช้งานมากกว่าพันล้านคนทั่วโลก ซึ่งสามารถที่จะสร้างยอดขายให้กับธุรกิจและเป็นที่ยอมรับกับคนทั่วโลกได้จริง

ช่องทางการติดต่อ

IG : easyoptimize

FB : Easy Optimize

LINE: @easyoptimize

Website : https://www.easyoptimize.co.th