Content Marketing คืออะไร

Content Marketing คืออะไร

Content คือ เนื้อหาหรือข้อมูลที่ต้องการสื่อให้กับคนทั่ว ๆ ไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และสนใจ เมื่อนำมารวมกับ Marketing จึงแปลได้ใจความว่าเนื้อหาทางด้านการตลาดโดยตรง โดยมุ่งเน้นที่ต้องการจะนำเสนอให้กับคนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายได้หันมาสนใจกับสิ่งที่นำเสนอ โดยผ่านการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียนบทความ, การทำวีดีโอ, ภาพ ผ่านการใช้ด้วยสื่อโซเชียลอย่าง Facebook, Google หรือ Youtube เป็นต้น ซึ่งสื่อแต่ละประเภทก็จะมีวิธีในการทำ Content ที่แตกต่างกันไป เช่น การทำ Content ผ่าน Google ที่เน้นไปที่การสื่อสารด้วยตัวอักษร บทความ ผ่านการทำ SEO ด้วยการอาศัย Keyword ที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลของทาง google หากเว็บไซต์ใดที่มีการทำบทความดี ๆ และตรงกับ Keyword ที่ทาง google มีก็จะช่วยทำให้คนทั่วไปที่กำลังค้นหาข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย เพราะจะเจอในหน้าค้นหาในลำดับต้น ๆ ของ google นั่นเอง 

Content Marketing คืออะไร

การทำ Content Marketing จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการโฆษณาธุรกิจของตนเองให้คนอื่น ๆ ทั่วไปได้รับรู้แล้ว ยังสามารถที่จะสร้างยอดขายให้ธุรกิจได้อีกมากเพราะอย่าลืมว่าการตลาดในยุคออนไลน์ (Digital Marketing ) สามารถที่จะสร้างการรับรู้ให้กับคนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ การส่งต่อข้อมูลหรือแม้แต่การใช้ Google Ads ที่ทำให้คนเข้าถึงเนื้อหาของธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุด ดังนั้นการทำ Content Marketing จึงไม่ได้จำกัดแค่วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจว่าต้องการจะทำการตลาดในรูปแบบจึงจะลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

IG : easyoptimize

FB : Easy Optimize

LINE: @easyoptimize

Website : https://www.easyoptimize.co.th