Graphic Design

ประโยชน์ของ Graphic Design คืออะไร

ประโยชน์ของการออกแบบด้วยภาพกราฟฟิก คือ การสื่อสารด้วยรูปภาพเพื่อให้คนได้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากกว่าข้อความที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ องค์กรต่างเลือกใช้งานในการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน การนำไปใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ที่ไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการให้คนจดจำสัญลักษณ์ได้ง่ายกว่า เช่น เครื่องหมายจราจร โลโก้บริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบของภาพกราฟฟิกให้แตกต่างไปจากเดิมที่แสดงผลเพียงแค่ 2D มาเป็น 3D และเพื่อความบันเทิงอีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของ Graphic Design จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

Graphic Design

  • ใช้เพื่อ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์  ด้วยรูปภาพเสมือนจริง เพื่อต้องการสื่อให้ผู้รับสารรู้ว่าสิ่งที่ต้องการสื่อนั้นมีลักษณะและรูปแบบไหน เช่น การโฆษณาอาหาร, การโฆษณา รถยนต์
  • ใช้ในการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบรูปภาพกราฟฟิก นอกจากจะอาศัยทักษะการถ่ายรูปแล้ว ยังต้องอาศัยความคิดและโปรแกรมกราฟฟิกคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ จึงเป็นความรู้เฉพาะทางที่ต้องมีการเรียนเกิดขึ้น
  • ใช้เพื่อการออกแบบเพื่อความบันเทิง เช่น วีดีโอเกม, เกมคอมพิวเตอร์ สิ่งทั้งหลายหล่านี้ล้วนออกแบบและสร้างด้วยโปรแกรม Graphic Design ทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาพพื้นหลัง ตัวละคร
  • การจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาทิ การออกแบบรถยนต์แล้วจำลองเหตุการณ์รถพุ่งชน เพื่อหาจุดกระแทกของรถและมีส่วนไหนที่ยุบเข้าไปหรือการตรวจสอบดูการทำงานของถุงลม เป็นต้น
  • การจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความสวยงามตามความต้องการ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนเข้ามาใช้งานภายในเว็บไซต์ของตนเอง การจัดวางรูปแบบ ที่สวยงาม ไม่รกจนเกินไป
  • การใช้รูปภาพทดแทนข้อความที่ไม่สามารถบรรยายได้ หลายต่อหลายครั้งที่เราสามารถที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกหรือเข้าใจต่อเหตุการณ์หรือภาพสัญลักษณ์นั้น ๆ เพียงแค่ภาพกราฟฟิกเพียงใบเดียว ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนโยนของเส้นสาย ความสุขุมจากโทนสีที่ใช้ ความความเร้าใจและประทับใจหรือแม้แต่การแสดงถึงความสดใสด้วยสีที่ดูสว่างและฉูดฉาด

ซึ่งผู้นำเสนอนอกจากจะแสดงผลงานออกมาให้ผู้รับสารได้เข้าใจที่ดีแล้ว ยังเป็นการแสดงความคิดทางด้านศิลปะที่เป็นเลิศหรือสามารถใช้ในการโน้มน้าวกลุ่มคนเป้าหมายให้คล้อยตามได้อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

IG : easyoptimize

FB : Easy Optimize

LINE: @easyoptimize

Website : https://www.easyoptimize.co.th