การทำโฆษณาออนไลน์ แบบมั่วๆ มีผลเสียอย่างไร

 ปัจจุบัน สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้ง Google, Facebook, Twitter ฯลฯ ล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกใช้ทำ การตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกกลุ่มเป้าหมายตาม เพศ ช่วงอายุ ที่อยู่ หรือแม้แต่พฤติกรรมหรือความชอบส่วนตัว ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถวัดผล ประเมินผลและวางแผนใน การโฆษณา ได้ล่วงหน้า แต่ถึงอย่างนั้น เจ้าของธุรกิจบางคนกลับไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคอนเทนต์หรือใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่กลับทำโฆษณาออนไลน์ แบบมั่ว ๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้การโฆษณาไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้ว ยังอาจสร้างความเสียหายให้กับแบรนด์ของตัวเองอีกด้วย ดังนั้น วันนี้เราจึงจะมาหาคำตอบกันว่า การลงโฆษณาออนไลน์มั่ว ๆ สร้างความเสียหายต่อธุรกิจอย่างไร

สำหรับการลงโฆษณาออนไลน์มั่ว ๆ นั้น มีด้วยกันหลายลักษณะ ได้แก่

– การกำหนดกลุ่มเป้าหมายมั่ว ๆ หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายกว้าง ๆ จนโฆษณาเข้าไม่ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

– การลงเฉพาะโฆษณาที่เน้นการขายเป็นหลัก มองข้ามโฆษณาที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์

– การลงโฆษณาที่ซ้ำซากหรือคัดลอกโฆษณาของเจ้าอื่น 

การลงโฆษณาโดยไม่สนใจข้อมูลด้านสถิติของแพลตฟอร์มนั้น ๆ 

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการลงโฆษณาแบบมั่ว ๆ โดยขาดการวางแผนที่รอบคอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสียเงินค่าโฆษณาไปโดยเปล่าประโยชน์และไม่ได้ผลลัพธ์ด้าน Digital Marketing อย่างที่ควรจะได้แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์ได้ง่าย ๆ เช่น การทำคอนเทนต์หรือสื่อโฆษณามั่ว ๆ ด้วยการ “ก็อป” ผลงานโฆษณาของเจ้าอื่น นอกจากอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์กับเจ้าของตัวจริงภายหลังแล้ว ยังทำให้แบรนด์ของคุณไม่มีความน่าเชื่อถือและเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าอีกด้วยนั่นเอง

ช่องทางการติดต่อ

IG : easyoptimize

FB : Easy Optimize

LINE: @easyoptimize

Website : https://www.easyoptimize.co.th